27. May, 2015

تاثیرات شناخته شده موسیقی بر مغز متفاوت و گوناگون میباشد

تاثیرات شناخته شده موسیقی بر مغز متفاوت و گوناگون میباشد

بارها تجربه کرده ایم که چطور یک موسیقی آرام ما را از اضطراب و خستگی می رهاند و در مقابل، یک موسیقی شاد ما را به دنیای دیگری می برد.تاثیرات شگرف موسیقی در زندگی بسیار اساسی و بنیادین هستند و این مزیت در زندگی کاراتر افراد نمود می یابد .

بیشتر نوابغ تاریخ ، موسیقیدان و یا با نیروی موسیقی آشنا بوده اند. اینشتین یکی از تابناک ترین چهره های نبوغ بشری یک ویولنیست بود . او راه حلهای معادلات پیچیده و مسایل را در زمانهای بداهه نوازیهای ویولن میافت. هنگامیکه توماس جفرسون قادر به یافتن عبارات و جملات صحیح در اعلامیه استقلال نبود به نوازندگی ویولن میپرداخت و جملات مناسب را میافت

موسیقی بر مغز انسان و حیوان و رشد گیاه موثر است

تاثیر موسیقی بر گیاهان و حیوانات نیز ثابت شده است. توازن صحیح ریتم و ملودی به مرغ در تخم گذاردن بیشتر، به گربه در آرامش یشتر و به گاو در تولید شیر بیشتر کمک میکند.

خانواده اى دريك قبيله در جنوب مغولستان ، به يك شتر كمك كردند تا زايمانی بسيار دشواررا  به انجام برساند . حاصل این زایمان بسيار دشوار يك نوزاد شتر سفيد بود و  از همان لحظه اول مادر اين نوزاد را پس زد و اجازه نداد كه از شيرش بخورد. اين خانواده سعى كردند شتر را با دست شير بدهند ولى اين هم كار نكرد و بچه شتر رو به زوال بود تا آخرين روش را بكار گرفتند و يك نفر را آوردند كه موسيقى مغولى بسيار سوزناكى را براى شترها نواخت.

بقيه اش را خودتان تماشا كنيد