02/07/2024

14.00-14.30

13.00-14.00

12.00--13.00

11.00--12.00

10.20-11.00

10.00-10.20

تمیز کردن سالن

اجرای حرکات

نرمشی


رقص  و ترانه  

ناهار

آشنایی با یکدیگر امانت گرفتن کتاب  برگرداندن مواد امانت گرفته شده

سخنران 

خانم دکتر الهام نیک


موضوع

شادی و هنر زندگی

آموزش سلامت جسم و روان

  خانم  فروزا  سلطانی


 صرف چای و قهوهاجرای حرکت های

نرمشی 


یوگا

سه شنبه 02/07/2024

14.00-14.30

13.00-14.00

12.00--13.00

11.00--12.00

10.20-11.00

10.00-10.20

تمیز کردن سالن

اجرای حرکات

نرمشی


رقص  و ترانه  

ناهار

آشنایی با یکدیگر امانت گرفتن کتاب  برگرداندن مواد امانت گرفته شده

انتخابات اعضای هییات مدیره انجمن برای سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۵

آموزش سلامت جسم و روان

  خانم  فروزا  سلطانی


 صرف چای و قهوهاجرای حرکت های

نرمشی 


یوگا

سه شنبه 04/06/2024

14.00-14.30

13.00-14.00

12.00--13.00

11.00--12.00

10.20-11.00

10.00-10.20

تمیز کردن سالن

اجرای حرکات

نرمشی


رقص  و ترانه  

ناهار

آشنایی با یکدیگر امانت گرفتن کتاب  برگرداندن مواد امانت گرفته شده

سخنران خانم مرجان

ملیحی

موضوع

مراقبت از استخوانها و ماهیچه ها برای بالا بردن مقاومت بدن


سوگ

آموزش سلامت جسم و روان

  خانم  فروزا  سلطانی


 صرف چای و قهوهاجرای حرکت های

نرمشی 


یوگا

سه شنبه 21/05/2024

14.00-14.30

13.00-14.00

12.00--13.00

11.00--12.00

10.20-11.00

10.00-10.20

تمیز کردن سالن

اجرای حرکات

نرمشی


رقص  و ترانه  

ناهار

آشنایی با یکدیگر امانت گرفتن کتاب  برگرداندن مواد امانت گرفته شده

سخنران

خانم دکتر مهناز کاظمی


موضوع

ذ‌هن مقاوم

یک مهارت بهداشتی برای دستیابی به سلامت کلی

آموزش سلامت جسم و روان

  خانم  فروزا  سلطانی


 صرف چای و قهوهاجرای حرکت های

نرمشی 


یوگا

سه شنبه 07/05/2024

14.00-14.30

13.00-14.00

12.00--13.00

11.00--12.00

10.20-11.00

10.00-10.20

تمیز کردن سالن

اجرای حرکات

نرمشی


رقص  و ترانه  

ناهار

آشنایی با یکدیگر امانت گرفتن کتاب  برگرداندن مواد امانت گرفته شده

سخنران

خانم نینا دستیاری


موضوع آقای محمود دولت آبادی

آموزش سلامت جسم و روان

  خانم  فروزا  سلطانی


 صرف چای و قهوهاجرای حرکت های

نرمشی 


یوگا

نوروز، پیام آور مهر است


  انجمن بانوان ایرانی در سیدنی


به استقبال سال نو میرود و همسو با همه ایرانیان در وطن این


مناسبت فرخنده  را جشن می گیرد


برنامه این هفته(سه شنبه 12/03/2024) انجمن شامل


دید و بازدید‍ و پذیرایی و برنامه های تفریحی است


 اعضایی که مایلند دوستانی را به این برنامه دعوت کنند 

 با خانم مهزاد برای ناهار همآهنگ بفرمایند


سه شنبه 27/02/2024

14.00-14.30

13.00-14.00

12.00--13.00

11.00--12.00

10.20-11.00

10.00-10.20

تمیز کردن سالن

اجرای حرکات

نرمشی


رقص  و ترانه  

ناهار

آشنایی با یکدیگر امانت گرفتن کتاب  برگرداندن مواد امانت گرفته شده

:سخنران

خانم هلن لقایی

موضوع 

چگونه مسایل اختلاف برانگیز دیگران با خود را حل کنیم

آموزش سلامت جسم و روان

  خانم  فروزا  سلطانی


 صرف چای و قهوهاجرای حرکت های

نرمشی 


و

تایچی

سه شنبه 13/02/2024

14.00-14.30

13.00-14.00

12.00--13.00

11.00--12.00

10.20-11.00

10.00-10.20

تمیز کردن سالن

اجرای حرکات

نرمشی


رقص  و ترانه  

ناهار

آشنایی با یکدیگر امانت گرفتن کتاب  برگرداندن مواد امانت گرفته شده

:سخنران

کارشناس سنتر

لینک

:موضوع

خدمات سنتر لینک برای افراد بالای ۶۵ سال


آموزش سلامت جسم و روان

  خانم  فروزا  سلطانی


 صرف چای و قهوهاجرای حرکت های

نرمشی 


و

تایچی

سه شنبه 30/01/2024

14.00-14.30

13.00-14.00

12.00--13.00

11.00--12.00

10.20-11.00

10.00-10.20

تمیز کردن سالن

اجرای حرکات

نرمشی


رقص  و ترانه  

ناهار

آشنایی با یکدیگر امانت گرفتن کتاب  برگرداندن مواد امانت گرفته شده

سخنران


خانم

نینا دستیاری
آموزش سلامت جسم و روان  خانم  فروزا  سلطانی

و 

 صرف چای و قهوهاجرای حرکت های

نرمشی 


و

تایچی

سه شنبه 16/01/2024

14.00-14.30

13.00-14.00

12.00--13.00

11.00--12.00

10.20-11.00

10.00-10.20

تمیز کردن سالن

اجرای حرکات

نرمشی


رقص  و ترانه  

ناهار

آشنایی با یکدیگر امانت گرفتن کتاب  برگرداندن مواد امانت گرفته شده

سخنران


خانم روژین

داروسازآموزش سلامت جسم و روان  خانم  فروزا  سلطانی

و 

 صرف چای و قهوهاجرای حرکت های

نرمشی 


و

تایچی

سه شبه 19/12/2023

14.00-14.30

13.00-14.00

12.00--13.00

11.00--12.00

10.20-11.00

10.00-10.20

تمیز کردن سالن

اجرای حرکات

نرمشی


رقص  و ترانه  

ناهار

آشنایی با یکدیگر امانت گرفتن کتاب  برگرداندن مواد امانت گرفته شده

جشن کریسمس

جشن کریسمس

اجرای حرکت های

نرمشی 


و

تایچی

سه شبه 05/12/2023

14.00-14.30

13.00-14.00

12.00--13.00

11.00--12.00

10.20-11.00

10.00-10.20

تمیز کردن سالن

اجرای حرکات

نرمشی


رقص  و ترانه  

ناهار

آشنایی با یکدیگر امانت گرفتن کتاب  برگرداندن مواد امانت گرفته شده

سخنران

خانم نیکی


موضوع


مراقبت از پوست


آموزش سلامت جسم و روان  خانم  فروزا  سلطانی

و 

 صرف چای و قهوهاجرای حرکت های

نرمشی 


و

تایچی

سه شنبه21/11/2023

14.00-14.30

13.00-14.00

12.00--13.00

11.00--12.00

10.20-11.00

10.00-10.20

تمیز کردن سالن

اجرای حرکات

نرمشی


رقص  و ترانه  

ناهار

آشنایی با یکدیگر امانت گرفتن کتاب  برگرداندن مواد امانت گرفته شده

سخنران خانم  مینا سریزدی و همکاران


موضوع


امکانات دولتی برای بازنشستکان

آموزش سلامت جسم و روان  خانم  فروزا  سلطانی

و 

 صرف چای و قهوهاجرای حرکت های

نرمشی 


و

تایچی

سه شنبه 24/10/2023

14.00-14.30

13.00-14.00

12.00--13.00

11.00--12.00

10.15-11.00

10.00-10.15

تمیز کردن سالن

اجرای حرکات

نرمشی

رقص  و ترانه  

ناهار آشنایی با یکدیگر امانت گرفتن کتاب  برگرداندن مواد امانت گرفته شده

توضیحات اداره Home Affairs

 درباره امنیت

تبادل نظر در مورد نظرخواهی انجام شده

آموزش سلامت جسم و روان  خانم  فروزا  سلطانی

+

صرف چای

اجرای حرکات نرمشی

سه شنبه/12/09/2023

14.00-14.30

13.00-14.00

12.00--13.00

11.00--12.00

10.30--11.00

10.00--10.30

تمیز کردن سالن

اجرای حرکات

نرمشی

رقص  و ترانه  

ناهار آشنایی با یکدیگر امانت گرفتن کتاب  برگرداندن مواد امانت گرفته شده

آنجه باید در مورد دیابت بدانیم

آموزش سلامت جسم و روان خانم  نجیبه کشاورز و خانم  فروزا سلطانی


ورود اعضاء نوشیدن

چای و قهوه آشنایی

با یکدیگر 


تایچی

سه شنبه 29/08/2023

14.00-14.30

13.00-14.00

12.00--13.00

11.00--12.00

10.30--11.00

10.00--10.30

تمیز کردن سالن

اجرای حرکات

نرمشی

رقص  و ترانه  

ناهار آشنایی با یکدیگر امانت گرفتن کتاب  برگرداندن مواد امانت گرفته شده

سخنران خانم نینا دستیاری

موضوع

سهراب سپهری

آموزش سلامت جسم و روان خانم  نجیبه کشاورز و خانم  فروزا سلطانی


ورود اعضاء نوشیدن

چای و قهوه آشنایی

با یکدیگر 


تایچی

سه شنبه 15/08/2023

14.00-14.30

13.00-14.00

12.00--13.00

11.00--12.00

10.30--11.00

10.00--10.30

تمیز کردن سالن

اجرای حرکات

نرمشی

رقص  و ترانه  

ناهار آشنایی با یکدیگر امانت گرفتن کتاب  برگرداندن مواد امانت گرفته شده

سخنران آقای دکتر پیشیار

روانشناس

آموزش سلامت جسم و روان خانم  نجیبه کشاورز و خانم  فروزا سلطانی


ورود اعضاء نوشیدن

چای و قهوه آشنایی

با یکدیگر 


تایچی

سه شنبه 01/08/2023

14.00-14.30

13.00-14.00

12.00--13.00

11.00--12.00

10.30--11.00

10.00--10.30

تمیز کردن سالن

اجرای حرکات

نرمشی

رقص  و ترانه  

ناهار آشنایی با یکدیگر امانت گرفتن کتاب  برگرداندن مواد امانت گرفته شده

سخنران

پلیس نیو ساوت ولز

+

توضیحاتی در مورد 

Agecare

آموزش سلامت جسم و روان خانم  نجیبه کشاورز و خانم  فروزا سلطانی


ورود اعضاء نوشیدن

چای و قهوه آشنایی

با یکدیگر 


تایچی

سه شنبه 18/07/2023

14.00-14.30

13.00-14.00

12.00--13.00

11.00--12.00

10.30--11.00

10.00--10.30

تمیز کردن سالن

اجرای حرکات

نرمشی

رقص  و ترانه  

ناهار آشنایی با یکدیگر امانت گرفتن کتاب  برگرداندن مواد امانت گرفته شده

سخنران

خانم هلن لقایی

موضوع بحران میانسالی و تنهایی

آموزش سلامت جسم و روان خانم  نجیبه کشاورز و خانم  فروزا سلطانی


ورود اعضاء نوشیدن

چای و قهوه آشنایی

با یکدیگر 


تایچی

سه شنبه 04/07/2023

14.00-14.30

13.00-14.00

12.00--13.00

11.00--12.00

10.30--11.00

10.00--10.30

تمیز کردن سالن

تفریح شامل    گفتگو و شعر

ناهار آشنایی با یکدیگر امانت گرفتن کتاب  برگرداندن مواد امانت گرفته شده

سخنران خانم نینا دستیاری


موضوع

ادبیات ملی ایران

آموزش سلامت جسم و روان خانم  نجیبه کشاورز و خانم  فروزا سلطانی

ورود اعضاء نوشیدن چای و قهوه آشنایی با یکدیگر امانت گرفتن کتاب و دی وی دی  برگرداندن مواد امانت گرفته شده

سه شنبه 20/06/2023

14.30--15.00

13.00--14.30

12.00--13.00

11.00--12.00

10.30--11.00

10.00--10.30

تمیز کردن سالن

تفریح شامل    گفتگو و شعر

ناهار آشنایی با یکدیگر امانت گرفتن کتاب  برگرداندن مواد امانت گرفته شده

سخنران

دکتر حسینی پور 

(روانشناس)

آموزش سلامت جسم و روان خانم  نجیبه کشاورز و خانم  فروزا سلطانی

ورود اعضاء نوشیدن چای و قهوه آشنایی با یکدیگر امانت گرفتن کتاب و دی وی دی  برگرداندن مواد امانت گرفته شده

سه شنبه 11/04/2023

14.30--15.00

13.00--14.30

12.00--13.00

11.00--12.00

10.30--11.00

10.00--10.30

تمیز کردن سالن

تفریح شامل    گفتگو و شعر

ناهار آشنایی با یکدیگر امانت گرفتن کتاب  برگرداندن مواد امانت گرفته شده

بحث آزاد

و

مسایل اجتماعی

آموزش سلامت جسم و روان خانم  نجیبه کشاورز و خانم  فروزا سلطانی

ورود اعضاء نوشیدن چای و قهوه آشنایی با یکدیگر امانت گرفتن کتاب و دی وی دی  برگرداندن مواد امانت گرفته شده

سه شنبه 28/03/2023

14.30--15.00

13.00--14.30

12.00--13.00

11.00--12.00

10.30--11.00

10.00--10.30

تمیز کردن سالن

تفریح شامل    گفتگو و شعر

ناهار آشنایی با یکدیگر امانت گرفتن کتاب  برگرداندن مواد امانت گرفته شده

پاسخ به  پرسش های  مربوط به سلامتی  و بهداشت  شما  توسط خانم فروزا سلطانی

آموزش سلامت جسم و روان خانم  نجیبه کشاورز و خانم  فروزا سلطانی

ورود اعضاء نوشیدن چای و قهوه آشنایی با یکدیگر امانت گرفتن کتاب و دی وی دی  برگرداندن مواد امانت گرفته شده

سه شنبه 14/03/20


فرا رسیدن عید نوروز، نوید بخش رویداد های جدید  است.اعضای انجمن بانوان ایرانی


در این ایام به شیوه خود به استقبال سال نو میرود و همسو با همه ایرانیان این


مناسبت فرخنده و مبارک را  جشن می گیرد


برنامه این هفته انجمن که شامل


دیدو بازدید


پذیرایی


و برنامه های تفریحی است


تنها به اعضا اختصاص  دارد
سه شنبه 28/02/2023

14.30--15.00

13.00--14.30

12.00--13.00

11.00--12.00

10.30--11.00

10.00--10.30

تمیز کردن سالن

تفریح شامل    گفتگو و شعر

ناهار آشنایی با یکدیگر امانت گرفتن کتاب  برگرداندن مواد امانت گرفته شده

سخنران

خانم مرجان ملیحی

موضوع

شناسایی بیماری های شایع در میانسالی

( پیشگیری و درمان)


آموزش سلامت جسم و روان خانم  نجیبه کشاورز و خانم  فروزا سلطانی

ورود اعضاء نوشیدن چای و قهوه آشنایی با یکدیگر امانت گرفتن کتاب و دی وی دی  برگرداندن مواد امانت گرفته شده

سه شنبه 14/02/2023

14.30--15.00

13.00--14.30

12.00--13.00

11.00--12.00

10.30--11.00

10.00--10.30

تمیز کردن سالن

تفریح شامل    گفتگو و شعر

ناهار آشنایی با یکدیگر امانت گرفتن کتاب  برگرداندن مواد امانت گرفته شده

سخنران خانم محبوبه غلامی

موضوع

روانشناسی میانسالی

آموزش سلامت جسم و روان خانم  نجیبه کشاورز و خانم  فروزا سلطانی

ورود اعضاء نوشیدن چای و قهوه آشنایی با یکدیگر امانت گرفتن کتاب و دی وی دی  برگرداندن مواد امانت گرفته شده

سه شنبه 31/01/2023

14.30--15.00

13.00--14.30

12.00--13.00

11.00--12.00

10.30--11.00

10.00--10.30

تمیز کردن سالن

تفریح شامل    گفتگو و شعر

ناهار آشنایی با یکدیگر امانت گرفتن کتاب  برگرداندن مواد امانت گرفته شده

آموزش سلامت جسم و روان خانم  نجیبه کشاورز و خانم  فروزا سلطانی

ورود اعضاء نوشیدن چای و قهوه آشنایی با یکدیگر امانت گرفتن کتاب و دی وی دی  برگرداندن مواد امانت گرفته شده

سخنران خانم هلن لقایی

13/12/2022سه شنبه

14.30--15.00

13.00--14.30

12.00--13.00

11.00--12.00

10.30--11.00

10.00--10.30

تمیز کردن سالن

تفریح شامل    گفتگو و شعر

ناهار آشنایی با یکدیگر امانت گرفتن کتاب  برگرداندن مواد امانت گرفته شده

سخنران   خانم فروزا سلطانی 

موضوع چاکراهای بدن


آموزش سلامت جسم و روان خانم  نجیبه کشاورز و خانم  فروزا سلطانی

ورود اعضاء نوشیدن چای و قهوه آشنایی با یکدیگر امانت گرفتن کتاب و دی وی دی  برگرداندن مواد امانت گرفته شده

سه شنبه 29/11/2022

14.30--15.00

13.00--14.30

12.00--13.00

11.00--12.00

10.30--11.00

10.00--10.30

تمیز کردن سالن

تفریح شامل    گفتگو و شعر

ناهار آشنایی با یکدیگر امانت گرفتن کتاب  برگرداندن مواد امانت گرفته شده

سخنران   خانم مرجان ملیحی موضوع چگونگی بالا بردن توانایی و مدبربت احساسات در شرایط بحران

آموزش سلامت جسم و روان خانم  نجیبه کشاورز و خانم  فروزا سلطانی

ورود اعضاء نوشیدن چای و قهوه آشنایی با یکدیگر امانت گرفتن کتاب و دی وی دی  برگرداندن مواد امانت گرفته شده

سه شنبه 15/11/22

14.30--15.00

13.00--14.30

12.00--13.00

11.00--12.00

10.30--11.00

10.00--10.30

تمیز کردن سالن

تفریح شامل    گفتگو و شعر

ناهار آشنایی با یکدیگر امانت گرفتن کتاب  برگرداندن مواد امانت گرفته شده


سخنران

خانم محبوبه غلامی

موضوع

جمع بندی

مبحث

قبلی و شروع بحث روانشناسی میانسالی
آموزش سلامت جسم و روان خانم  نجیبه کشاورز و خانم  فروزا سلطانی

ورود اعضاء نوشیدن چای و قهوه آشنایی با یکدیگر امانت گرفتن کتاب و دی وی دی  برگرداندن مواد امانت گرفته شده

OCTOBER 2022

Date

31. Oct, 2022

17. Oct, 2022

3. Oct, 2022

SEPTEMBER 2022

Date

19. Sep, 2022

5. Sep, 2022

AUGUST 2022

Date

22. Aug, 2022

JULY 2022

Date

11. Jul, 2022

JUNE 2022

Date

27. Jun, 2022

13. Jun, 2022

MAY 2022

Date

30. May, 2022

16. May, 2022

2. May, 2022

MARCH 2022

Date

7. Mar, 2022

JUNE 2021

Date

14. Jun, 2021

MAY 2021

Date

31. May, 2021

17. May, 2021

3. May, 2021

MARCH 2021

Date

22. Mar, 2021

8. Mar, 2021

FEBRUARY 2021

Date

22. Feb, 2021

8. Feb, 2021

JANUARY 2021

Date

25. Jan, 2021

11. Jan, 2021

FEBRUARY 2020

Date

24. Feb, 2020

JANUARY 2020

Date

27. Jan, 2020

13. Jan, 2020

DECEMBER 2019

Date

16. Dec, 2019

2. Dec, 2019

NOVEMBER 2019

Date

18. Nov, 2019

4. Nov, 2019

OCTOBER 2019

Date

21. Oct, 2019

7. Oct, 2019

SEPTEMBER 2019

Date

23. Sep, 2019

9. Sep, 2019

AUGUST 2019

Date

26. Aug, 2019

12. Aug, 2019

JULY 2019

Date

29. Jul, 2019

15. Jul, 2019

1. Jul, 2019

JUNE 2019

Date

17. Jun, 2019

3. Jun, 2019

MAY 2019

Date

6. May, 2019

APRIL 2019

Date

23. Apr, 2019

8. Apr, 2019

MARCH 2019

Date

25. Mar, 2019

12. Mar, 2019

FEBRUARY 2019

Date

25. Feb, 2019

10. Feb, 2019

JANUARY 2019

Date

28. Jan, 2019

28. Jan, 2019

28. Jan, 2019

28. Jan, 2019

28. Jan, 2019

28. Jan, 2019

28. Jan, 2019

28. Jan, 2019

28. Jan, 2019

28. Jan, 2019

28. Jan, 2019

28. Jan, 2019

28. Jan, 2019

28. Jan, 2019

28. Jan, 2019

28. Jan, 2019

28. Jan, 2019

28. Jan, 2019

28. Jan, 2019

28. Jan, 2019

28. Jan, 2019

28. Jan, 2019

28. Jan, 2019