26. Jun, 2015

دوستی هرچه که باشد

دوستی مانند کتابی است که برای نوشتن هر فصلش بایددقت و اندیشه کرد، بااین که  سال ها طول می کشد تا این کتا ب نوشته شود

باجرقه ای که از کبریت خشم بر می آید به خاکسترتبدیل می شود

تندی مکن که رشته صدسال دوستی

 درجای بگسلد چو شود تند، آدمی

 همواره نرم باش که شیر درنده را

زیر قلاده برد توان، با ملایمی

محمد تقی بهار

از هرچه بگذری، سخن دوست خوش‌تر است

 از یار ناز خوش‌تر و از من نیازها

 ادیب پیشاوری

 از بس که مهر دوست به دل جا گرفته است

 جایی برای کینهٔ دشمن نمانده است

 اظهری کرمانی

درضمیر ما نمی‌گنجد به غیر دوست کس

 هر دو عالم دشمن ما باد و ما را دوست بس

 اوحدی مداغه ای

آی آغاز دوست داشتن است

گرچه پایان راه ناپیداست

 من به پایان دگر نیندیشم

 که همین دوست داشتن زیباست

 فروغ فرخزاد

دوستی هرچه که باشد ای دوست

 کوک قلب همه آدمهاست