10. Jan, 2016

گردآفرید

وقتی که  سخن از جایگاه زن در ایران باستان می‌رود،  ناخودآگاه نام  گردآفرید زنی دلربا و در عین حال دلاور و دلیر که با رزم و افسون و نیرنگ در صدد دفاع از زادبومش برمی‌خیزد و برآشفته از شکست برادرش هژیر به دست لشکر تورانیان به نبرد  با سهراب می‌شتابد را به یاد می‌آوریم.فاطمه حبيبی زاد، اولين زن نقال شاهنامه ايرانی است. از آنجا که اساتيدش معتقدند او "گردآفريدانه" قدم به عرصه شاهنامه خوانی گذاشته، لقب گردآفريد را به او داده اند

یکی از نقالی های گردآفرید را در

ببینید

گردآفرید تازگی ها در مجموعه ای با عنوان "شعر قصه ها"  با آرش راد همکاری  کرده است

شعر علی کوچیکه سروده فروغ فرخزاد یکی ار آن شعر قصه هاست  که گردآفرید آن   را اجرا می کند.در این شعر، فروغ دغدغه های همیشگیش درباره رویا و زندگی را با زبان و داستانی کودکانه ولی برای مخاطب بزرگسال ارائه کرده است.
شعر علی کوچیکه از فروغ فرخزاد با اجرای گردآفرید را در

ببینید