2. Nov, 2015

زندگی فعال تر در سنین بالا

این روزها در اغلب کشور های پیشرفته امید به زندگی بیشتر شده و مردم عمر طولانی تری نسبت به قبل دارند و افراد در سنین بالا فعالتر هستند. آنچه از آن گریزی نیست این است که با بالا رفتن سن ،جسم و روان ما دستخوش تغییراتی می شود. کار هایی است که می توان انجام داد تا در سنین بالا فعال تر و سالم تربمانیم

بعضی از تغییراتی که در جسم و روان ما ایجاد می شود مربوط به فرآیند پیری است و نمی توان از آن دوری جست، اما آگاهی از آنچه در انتظار ماست به ما کمک می کند تا با دیدن نشانه ها برای رفع مشکل بوجود آمده اقدام نماییم. کسب این آگاهی ها برای همه میسر نیست مگر این که فردی متخصص و باتجربه با زبانی ساده ما را آگاه کند. خوشبختانه ما در سیدنی بخت این را داریم که از تخصص ، تجربه وهنر ارایه مطالب پیچیده پزشکی به زبان ساده برخوردار شویم. بر این اساس انجمن بانوان ایرانی در سیدنی، در اجرای ارتقای سطح آگاهی بیشتر بانوان ایرانی و فارسی زبانان با مطالب گوناگون پزشکی و بهداشتی جسم و روان  از سال 2011 اقدام به دعوت از خانم دکتر خدیجه تمدن جهت ارایه رهنمودهای لازم نمودند.ایشان با توجه به سوابق و تجارب ارزنده خویش مطالب مذ کو ر را به لحاظ روشنگری ماهی یک بار با بیان ساده و غیر آکادمیک، بانوان را با بیماریهای مختلف و راههای درمان آنها آشنا کرده و به پرسش های خانم ها بذل توجه نموده و به پاسخ های مناسب مبادرت می ورزند

خوشبختانه امکان استفاده از صدای این بانوی فرهیخته  نیز فراهم شده است و مطالب ارایه شده در جلسات قبل را می توانید

از اینجا 

  بشنوید