16. Feb, 2015

روغن جدا کننده برای چرب کردن قالب

نکات ظریف درشیرینی پزی، برای اینکه کیک شما به قالب نچسبد از این روغن استفاده کنید

ادامه در