سه شنبه 31/05/2016

14.30--15.00

13.00--14.30

12.00--13.00

11.00--12.00

10.30--11.00

10.00--10.30

تمیز کردن سالن

تفریح شامل   شعر،موسیقی ، رقص، طنز

نهار آشنایی با یکدیگر امانت گرفتن کتاب و دی وی دی برگرداندن مواد امانت گرفته شده

دکتر رضا پیشیار روانشناس

آموزش سلامت جسم و روان خانم نجیبه کشاورز  خانم فروزا سلطانی

ورود اعضاء نوشیدن چای و قهوه آشنایی با یکدیگر امانت گرفتن کتاب و دی وی دی  برگرداندن مواد امانت گرفته شده

به مناسبت فرا رسیدن نوروز باستانی

  انجمن بانوان ایرانی در سیدنی

  برنامه ای ویژه مخصوص اعضاء وخانواده و دوستانشان برگزارمی کند

زمان

  22.03.2016    ساعت 3 تا 7 بعداز ظهر

مکان

Pennant Hills Baptist Church

Corner of Ramsay Rd & Rosemount Avenue, Pennant Hills

ورودیه 

 دلار (10)

 با توجه به اینکه تعداد صندلی ها محدود است لطفا جای  خود رارزرو فرمایید

  تلفن تماس برای رزرو جا

98754576 خانم کشاورز

 سه شنبه 08/03/2016

14.30--15.00

13.00--14.30

12.00--13.00

11.00--12.00

10.30--11.00

10.00--10.30

تمیز کردن سالن

تفریح شامل   شعر،موسیقی ، رقص، طنز

نهار آشنایی با یکدیگر امانت گرفتن کتاب و دی وی دی برگرداندن مواد امانت گرفته شده

خانم مهتاب لاهیجی    : موضوع آلزیمر

آموزش سلامت جسم و روان خانم نجیبه کشاورز  خانم فروزا سلطانی

ورود اعضاء نوشیدن چای و قهوه آشنایی با یکدیگر امانت گرفتن کتاب و دی وی دی  برگرداندن مواد امانت گرفته شده

 

 برنامه سه شنبه 23 فوریه 2016

 

14.30--15.00

13.00--14.30

12.00--13.00

11.00--12.00

10.30--11.00

10.00--10.30

تمیز کردن سالن

تفریح شامل   شعر،موسیقی ، رقص، طنز

نهار آشنایی با یکدیگر امانت گرفتن کتاب و دی وی دی برگرداندن مواد امانت گرفته شده

خانم دکتر تمدن   :موضوع  تشخیص و معالجات بی اختیاری ادرار

آموزش سلامت جسم و روان خانم نجیبه کشاورز  خانم فروزا سلطانی

ورود اعضاء نوشیدن چای و قهوه آشنایی با یکدیگر امانت گرفتن کتاب و دی وی دی  برگرداندن مواد امانت گرفته شده

 برنامه سه شنبه 9 فوریه 2016

 

14.30--15.00

13.00--14.30

12.00--13.00

11.00--12.00

10.30--11.00

10.00--10.30

تمیز کردن سالن

تفریح شامل   شعر،موسیقی ، رقص، طنز

نهار آشنایی با یکدیگر امانت گرفتن کتاب و دی وی دی برگرداندن مواد امانت گرفته شده

خانم مهتاب لاهیجی    : موضوع بی خوابی

آموزش سلامت جسم و روان خانم نجیبه کشاورز  خانم فروزا سلطانی

ورود اعضاء نوشیدن چای و قهوه آشنایی با یکدیگر امانت گرفتن کتاب و دی وی دی  برگرداندن مواد امانت گرفته شده

 

2016  برنامه روز سه شنبه2 ماه فوریه

14.30--15.00

13.00--14.30

12.00--13.00

11.00--12.00

10.30--11.00

10.00--10.30

تمیز کردن سالن

تفریح شامل   شعر،موسیقی ، رقص، طنز

نهار آشنایی با یکدیگر امانت گرفتن کتاب و دی وی دی برگرداندن مواد امانت گرفته شده

خانم دکتر تمدن   :موضوع بی اختیاری ادرار

آموزش سلامت جسم و روان خانم نجیبه کشاورز  خانم فروزا سلطانی

ورود اعضاء نوشیدن چای و قهوه آشنایی با یکدیگر امانت گرفتن کتاب و دی وی دی  برگرداندن مواد امانت گرفته شده

28. Jan, 2019

Text